Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 27.08.2021      Aktualizované dňa: 27.08.2021

Názov podujatia

Udržateľnosť firmy a prístup k jej financovaniu (webinár)

Termín konania 07.09.2021 - 07.09.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Do akej miery ovplyvní plánovaná smernica EÚ o taxonómii a o nefinančnom reportingu podnikanie na Slovensku? Ktoré firmy budú mať naďalej prístup k finančným nástrojom a ktoré nie? Aké informácie budú požadované investormi a bankami za účelom financovania Vášho biznisu a podniku? Akých finančných nástrojov sa to celé vlastne dotkne? Malé a stredné podniky, ktoré budú schopné deklarovať svoju intenzitu udržateľnosti, budú mať konkurenčnú výhodu pri získavaní objednávok od veľkých firiem, ktoré tento proces budú ohlasovať povinne a súčasne aj pri získavaní dotácií či úverov na financovanie zelených investícií. Cieľom nášho webináru je stručné uvedenie do témy prechodu k udržateľnosti z pohľadu vykazovania výkonu udržateľnosti firmy a priamych finančných dôsledkov na Vaše podnikanie bez ohľadu na to v akom sektore hospodárstva Vaša spoločnosť pôsobí. Ide o prvý z cyklu webinárov s názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), platforma Circular Slovakia a konzultačná spoločnosť SUSTO - Sustainability Tools. V priebehu jesene budeme pokračovať s témami spracovania nefinančného reportu krok za krokom a predchádzanie Greenwashing v komunikácii. Moderátor: Marek Kopanický, konzultant a tímlíder pre inovačné služby OIP SARIO Hostia: Jan Kurka, Co-founder SUSTO - Sustainability Tools Eva Bučová, Senior Advisor / Chair Sustainability Committee ING (člen Circular Slovakia) Jan Kurka je nastupujúcim viceprezidentom Asociácie manažérok a manažérov udržateľnosti v Českej republike a spoluzakladateľom česko-slovenskej konzultačnej spoločnosti SUSTO - Sustainability Tools, v rámci ktorej vedie agendu strategického manažmentu udržateľnosti pre firmy a samosprávy. Disponuje s právnickým vzdelaním, má dlhoročné skúsenosti s riadením vplyvu českých a slovenských mimovládnych organizácií, obchodných spoločností a samospráv. Eva Bučová má viac ako 20 rokov skúseností v rôznych bankových domoch a inštitúciách naprieč celou Európou. V súčasnosti pôsobí v tíme ING Client Coverage v Prahe, pričom sa primárne zameriava na štruktúrovane kapitálu, poradenstvo a udržateľnosť / udržateľné financie. Eva tiež pôsobí ako predsedníčka Výboru pre udržateľnosť v ING Česká republika a aktívne sa angažuje v rôznych externých iniciatívach, ako je Zmena k Lepšimu alebo Partners4Sustainability v rámci CNOPK.
Miesto konania online
Termín registrácie 06.09.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore