Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 29.07.2021      Aktualizované dňa: 29.07.2021

Názov podujatia

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2021

Termín konania 21.10.2021 - 21.10.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podujatie pripravujeme s možnosťou osobnej aj online účasti. TÉMA PODUJATIA Moderný priemysel – Nové tempo technologického pokroku udržia len firmy s digitálnou podporou inovácií O úspechu firiem rozhodujú moderné metódy riadenia - automatizácia, zavádzanie robotov a umelej inteligencie do výrobných procesov a ekologizácia. Digitalizácia, vrátane digitálnych inovácií, výrazne urýchľujú tieto procesy. Ako a kam sa posunul vývoj v technológiách, v automatizácii, vo vývoji umelej inteligencie a robotiky? Ktoré technológie majú potenciál posunúť firmy do novej, ekologickej, inovatívnej a konkurencieschopnej kvality? Odpovede prinesú v moderovaných panelových diskusiách odborníci z priemyslu, vedci a zástupcovia štátnej správy. PROGRAM OFICIÁLNE OTVORENIE MODEROVANÉ ODBORNÉ PANELOVÉ DISKUSIE Inteligentné technológie v podnikových procesoch – cesta k inovačnej pružnosti Skúsenosti odborníkov z nadnárodných firiem a špičkoví vedci budú diskutovať o tom, ako správne zacieliť inovačné úsilie a vyhnúť sa chybám a zdržaniam. Inteligentné riešenia vo výskume a vývoji vodíkových inovácií Základná filozofia napĺňania Národnej vodíkovej stratégie a konkrétne projekty z oblasti vodíkových technológií. BILATERÁLNE ROKOVANIA Kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce. INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE Užitočné informácie pre slovenské firmy - Podpora exportu Podnikateľské misie SARIO – Úspešné príbehy slovneských firiem Užitočné informácie pre zahraničné firmy - Podnikanie a investovanie na Slovensku ?PREDSTAVENIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV INOVATÍVNYCH FIRIEM, UNIVERZÍT A VEDECKÝCH PRACOVÍSK VEČERNÝ RAUT TERMÍNY Registrácia je otvorená do 6. októbra 2021. Výber obchodných rokovaní bude prebiehať od 7. do 14. októbra 2021.
Miesto konania
Termín registrácie 06.10.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Ľubica Riegelová Árvová; E-mail: Lubica.Arvova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky https://matchmakingfairbratislava2021.sario.sk/doc/platobne-podmienky.pdf
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore