Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 29.06.2021      Aktualizované dňa: 29.06.2021

Názov podujatia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre obce a VÚC na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb — webinár

Termín konania 01.07.2021 - 01.07.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy je obec alebo vyšší územný celok (VÚC). Hlavným cieľom výzvy je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb, pričom dotácia bude poskytovaná na zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry. Dotácie sa poskytujú napríklad na: výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu inžinierskych sietí, výkup pozemkov pod takouto infraštruktúrou odkúpenie, výstavbu, prestavbu, preložku alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, vrátane pozemkov pod takouto nehnuteľnosťou rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v priemyselnej zóne náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb, archeologický výskum, geologické práce, vybrané geodetické a kartografické činnosti Na výzvu je alokovaných 7 mil. EUR, s najnižšou možnou výškou dotácie v hodnote 100 tis. EUR. Maximálna výška dotácie môže dosiahnuť hodnotu 15% z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1,5 mil. EUR. Radi Vás teda pozývame na online webinár, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2021 v čase od 11.00 do 12.00. Počas webináru bude, samozrejme, priestor aj na Vaše otázky.
Miesto konania online
Termín registrácie
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Lucia Bogdanyová; E-mail: lucia.bogdanyova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore