Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 24.06.2021      Aktualizované dňa: 24.06.2021

Názov podujatia

Novinky v oblasti dane z príjmov pre malé a stredné podniky

Termín konania 20.07.2021 - 21.07.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prechádzajú pomerne častými zmenami a novelizáciami. Jednou z týchto zmien je napríklad rozšírenie uplatňovania pravidiel pre zahraničné kontrolované spoločnosti aj na fyzické osoby, s cieľom zabrániť presunu ziskov z krajín s vyšším daňovým zaťažením do krajín s nižším daňovým zaťažením, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2022. Pomerne veľkou oblasťou, ktorej sa tento zákon venuje, je problematika daňových výdavkov. Došlo k zmenám daňových výdavkov uznateľných po ich zaplatení a rovnako aj daňových výdavkov, ktorých výška je zákonom limitovaná. Venovať sa budeme aj daňovým nákladom, ktoré nie sú daňovo uznateľné, a teda predstavujú pripočítateľnú položku k základu dane. S touto témou súvisia aj pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré sa uplatňujú na úroky od prepojených osôb. Veľkou možnosťou na optimalizáciu základu dane je uplatnenie tzv. superodpočtu na výdavky na výskum a vývoj, ako aj možnosť uplatnenia oslobodenia od dane pri tzv. patent boxe. Komplikovanou témou bude aj otázka zdaňovania dividend, ktoré v priebehu rokov prešli viacerými zmenami, a s tým súvisiaca téma zrážkovej dane. Webinár sa okrem vyššie uvedených tém bude venovať aj aktuálnej problematike finančných príspevkov na stravovanie a jeho daňových dopadov. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Ing. Róbert Kalmár z daňovo poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
Miesto konania online
Termín registrácie 07.07.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore