Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 27.05.2021      Aktualizované dňa: 27.05.2021

Názov podujatia

Právne aspekty projektového riadenia v oblasti IT a licencovanie softvéru — webinár

Termín konania 08.06.2021 - 09.06.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ V prvej časti webinára sa prejdeme právnymi zákutiami IT projektov. Povieme si, ako by mala zmluva odrážať zvolený spôsob realizácie projektu (agile, waterfall, kombinácia) a načrtneme si základné kontúry projektového riadenia v IT projektoch verejnej správy. Druhá časť webinára bude venovaná problematike licencovania softvéru a s tým súvisiacim úskaliam a rizikám. Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s odporúčanými právnymi riešeniami v oblasti riadenia IT projektov a licencovania softvéru. Lektor Tomáš Klinka, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR, upozorní tiež na časté chyby, s ktorými sa v IT zmluvách stretávame: 'Učme sa na chybách druhých!' PROGRAM I. časť (8. 6. 2021) 09.45—10.00 Pripojenie na webinár 10.00—12.00 Agilný model vs. Kaskádový model vs. Kombinovaný model základná charakteristika a projektové metodiky zmluvný vzťah, dielo, zodpovednosť, cena, náklady, motivácia Úvod do projektového riadenia v oblasti IT verejnej správy regulácia projektového riadenia (zákon o ITVS a vyhláška č. 85/2020 Z. z.) verejné obstarávanie IT zákaziek 12.00—12.30 Odpovedanie na chat otázky II. časť (9. 6. 2021) 09.45—10.00 Pripojenie na webinár 10.00—12.00 Licencovanie softvéru udelenie licencie alebo postúpenie práv druhy softvéru a druhy licencie odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu (možnosti a štandardy) Vybrané riziká licencovania softvéru čo by nám spod licencie softvéru mohlo uniknúť? možno licencovať softvér dodaný cez IT outsourcing? je potrebná licencia na servis a údržbu softvéru? 12.00—12.30 Odpovedanie na chat otázky
Miesto konania online
Termín registrácie 01.06.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore