Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 13.05.2021      Aktualizované dňa: 13.05.2021

Názov podujatia

Možnosti podnikania v Nórsku (webinár)

Termín konania 02.06.2021 - 02.06.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Nórsko je krajinou Škandinávie, ktoré nie je členom Európskej únie. Napriek tomu uplatňuje pravidlá jednotného trhu ako člen tzv. Európskej hospodárskej oblasti, čím sa krajina výrazne sprístupňuje v kontexte zahraničného obchodu s členským krajinami Únie. Zároveň prispieva prostredníctvom Nórskych fondov do rozvoja bilaterálnej spolupráce v inováciách a obchode s vybranými európskymi krajinami, vrátane Slovenska. Nórsko je zároveň krajinou s ambíciami v rozvoji obnoviteľných zdrojov, inovácií a cleantechu. Zároveň existuje priestor pre obchodovanie v tradičných sektoroch. Dlhodobo najvýznamnejšie artikle slovenského exportu do krajiny pochádzajú zo sektorov strojárstva, elektrotechniky a chémie. Jazyk: slovenský/anglický Program: 11.00 – 11.10 privítanie účastníkov 11:10 – 11:25 prezentácia Innovation Norway 11:25 – 11:40 prezentácia Obchodnej komory Oslo 11:40 – 11:55 prezentácia Obchodnej komory Bergen 11:55 – 12:15 QnA
Miesto konania online
Termín registrácie 01.06.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore