Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 11.05.2021      Aktualizované dňa: 11.05.2021

Názov podujatia

Export inovatívnych verejných služieb

Termín konania 07.06.2021 - 07.06.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ PANELISTI Dagmar Urbanová, ekonomická diplomatka, Veľvyslanectvo SR v Prahe Pavel Nácovský, výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva CZECH.UP PROGRAM Výsledkom spoločného projektu Veľvyslanectva SR v Prahe s českým národným spolkom pro inovácie CZECH.UP koncom roka 2020 bolo o.i. vytvorenie agendového systému 'Katalógu inovatívnych verejných služieb (IVS)', ktoré už boli vytvorené a odskúšané v CZECH.UP. Okrem miest a obcí Katalóg IVS môžu využívať aj slovenské firmy, ktorým súvisiaci webový portál ponúka príležitosť zverejniť svoje ponuky dodávok inovatívnych služieb/technológií pre obce a mestá a tiež dopyt spolupráce v konkrétnej odbornosti pre vytvorenie inovatívneho konkurencieschopného produktu. V rámci uplatňovania inovatívnych verejných služieb dôležitú úlohu zohrávajú coworkingové centrá ako moderné prvky miestnej infraštruktúry, vytvárajúce podmienky nielen pre samostatnú prácu jednotlivých podnikateľských subjektov, ale aj pre komunity a medzinárodnú spoluprácu. Preto je seminár zameraný aj na podporu medzinárodného partnerstva sítí coworkingov v SR a ČR. Pre slovenské firmy webový portál ponúka príležitosť zverejniť svoje ponuky dodávok služieb/technológií pre obce a mestá. 1. PANEL Aktuálna situácia v ČR / strednej Európe v oblasti rozvoja inovačnej ekonomiky a spolupráce (smart služby a digitalizácia); vytváranie podmienok pre uplatnenie slovenských inovačných subjektov v ČR/strednej Európe Ing. Pavel Nácovský, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ CZECH.UP Ing. Antonín Vacek, špecialista na komunikáciu a gamifikáciu Mise Hero, servisná organizácia CZECH.UP 2. PANEL Možnosti zapojenia sa slovenských subjektov (firiem, coworkingov, samospráv) do spolupráce prostredníctvom národného spolku pre inovácie CZECH.UP, identifikácia potrieb miest a obcí v ČR na dodávku inovatívnych verejných služieb PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D., predseda predstavenstva CZECH.UP z.s.) Ing. Zdeněk Jiráček, riaditeľ DATRON a.s., servisná organizácia CZECH.UP pro DAS a IT) 3. PANEL Individuálne konzultácie slovenských spoločností s predstaviteľmi CZECH.UP a s ekonomickou diplomatkou ZÚ SR Praha pani Dagmar Urbanovou V prípade, ak by ste mali záujem spýtať sa konkrétne otázky našich panelistov, môžete sa prihlásiť v registračnom formulári na 15-minútové individuálne online konzultácie s ekonomickou diplomatkou z Veľvyslanectva SR v Prahe pani Dagmar Urbanovou a výkonným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva CZECH.UP pánom Nácovským v priebehu dňa 7. júna. Presný časový harmonogram Vám pošleme pár dní vopred. Pracovný jazyk: slovenský a český
Miesto konania online
Termín registrácie 04.06.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
  • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore