Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 11.05.2021      Aktualizované dňa: 11.05.2021

Názov podujatia

LinkedIn a Sales navigator (webinár)

Termín konania 01.06.2021 - 03.06.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Online webinár bude čiastočne nadväzovať na prvý diel webinára LinkedIn, ktorý sme organizovali v máji 2020. Účastníci sa dozvedia všetky aktuálne dáta a čísla, zhrnú si užitočné nástroje pre prácu s LinkedIn, pozrú sa na výhody a možnosti obchodnej sekcie Sales Navigator a zistia ako využiť Sales Navigator v praxi. V druhej časti sa dozvedia, ako sa dá využiť mobilná aplikácia LinkedIn, ako funguje nový LinkedIn algoritmus pre zobrazovanie príspevkov a ukážu si možnosti platených reklám v reklamnom systéme LinkedIn. Seminár bude viesť Juraj Sasko, spoluzakladateľ digitálnej agentúry VISIBILITY v Čechách a na Slovensku. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 25.05.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore