Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 11.05.2021      Aktualizované dňa: 11.05.2021

Názov podujatia

Nová výzva Ministerstva hospodárstva SR

Termín konania 13.05.2021 - 13.05.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Ministerstvo hospodárstva SR dňa 28. 4. 2021 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR (podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci) na podporu realizácie ich investičných zámerov. Podporené budú investície do: podnikov v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov. Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší doplnkový zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, ako sú priemyselné práva, licencie, know-how a pod. Výzva je určená mikro, malým, stredným a veľkým podnikom, ktoré plánujú realizovať projekty na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú prijímateľom regionálnej investičnej pomoci. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. eur. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 30. júna 2021. Uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Počas webinára bude priestor aj na individuálne otázky.
Miesto konania online
Termín registrácie 12.05.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Martin Hlavacik; E-mail: martin.hlavacik@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore