Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 27.04.2021      Aktualizované dňa: 27.04.2021

Názov podujatia

SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum

Termín konania 06.05.2021 - 06.05.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ SARIO je spoluorganizátorom podujatia SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum, ktoré sa bude konať online dňa 6.mája 2021 o 10.00 hod. Podujatie je pripravované v spolupráci so Slovinskou obchodnou a priemyselnou komorou v Ľubľane, slovinskou agentúrou na podporu podnikania a investícií SPIRIT a veľvyslanectvami oboch krajín. Odbor Národného projektu SARIO v rámci podujatia SLOV2 (Slovenia-Slovakia) B2B Business Forum predstaví ekonomické prostredie Slovenska a aktivity agentúry SARIO, predovšetkým odboru Národného projektu, do ktorých sa môžu zapojiť oprávnené podnikateľské subjekty v rámci prezentácie pod názvom „Doing Business in Slovakia“. Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia SLOV2, ponúknuť svoje služby alebo produkty a o spoluprácu so slovinskými firmami, zaregistrujte svoju spoločnosť TU a využite možnosť byť súčasťou virtuálneho obchodného fóra ZADARMO. Okrem stretnutí so zaregistrovanými spoločnosťami máte možnosť nájsť v Slovinsku partnera na mieru a to podľa zadaných kritérií, kde môžete bližšie špecifikovať sektor alebo portfólio produktov, ktoré sú pre vás zaujímavé. Vaše obchodné záujmy uveďte prosím do vášho profilu na webstránke.
Miesto konania online
Termín registrácie
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Juraj Čorba; E-mail: juraj.corba@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore