Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 15.04.2021      Aktualizované dňa: 15.04.2021

Názov podujatia

Digitálny leadership

Termín konania 27.04.2021 - 27.04.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Praktický a inšpiratívny webinár zameraný na aktuálne trendy v oblasti digitálnych zručností a ich rozvoja, osobnú a tímovú efektivitu v online prostredí, trendy v oblasti nových spôsobov práce, technologických inovácií a digitálneho leadershipu. Lektorom webinára bude Filip Dřímalka, popredný odborník na technologické trendy a ich zavádzanie do firiem a zároveň zakladateľ projektu Digiskills.cz. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 22.04.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore