Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 23.03.2021      Aktualizované dňa: 23.03.2021

Názov podujatia

Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021 (webinár)

Termín konania 13.04.2021 - 14.04.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie, vrátane digitálnych služieb, ako aj predaj tovaru na diaľku koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie (doteraz označovaný ako zásielkový predaj), budú od 1.7.2021 predmetom veľkých zmien. Tieto zmeny majú priniesť zjednodušenie podávania daňového priznania k DPH k dodávkam v rámci členských štátov Európskej únie. Doteraz používané schémy pre digitálne služby označované ako MOSS (mini one stop shop) sa od 1.7.2021 budú označovať ako OSS (one stop shop) a budú zahŕňať EÚ schému, non EÚ schému a schému pre dovoz tovaru z tretích štátov. Do zdaňovania predaja tovaru na diaľku budú zapojené aj tzv. digitálne platformy, napr. e-shopy, ktoré daný tovar nekupujú do svojho vlastníctva, ale „iba“ uľahčujú prostredníctvom svojej digitálnej platformy predaj tovaru patriaci iným dodávateľom. Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetu podnikateľskej činnosti sa uvedené zmeny dotknú, zorientovať sa v predmetnej problematike a zodpovedať im všetky súvisiace otázky. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 30.03.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore