Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.




Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 11.03.2021      Aktualizované dňa: 11.03.2021

Názov podujatia

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2021 ONLINE

Termín konania 25.05.2021 - 26.05.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR bude realizované v spolupráci s partnermi, a zároveň ako hlavný odborný program Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra, v dňoch 25. – 26. mája 2021 ONLINE formou. Téma tohto ročníka je Moderný priemysel - ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu. Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov. PROGRAM 25. máj 2021, utorok 9.00 – 9.30 OTVORENIE PODUJATIA 9.30 – 12.20 MODEROVANÉ PANELOVÉ DISKUSIE Diskusie budú prebiehať v slovenskom jazyku a budú simultánne tlmočené do angličtiny. 9.30 – 10.30 NOVÁ PODOBA VZŤAHU MESTO/REGIÓN – PRIEMYSEL Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov na región a ich interakcia s mestom a regiónom. Moderátor: Martin Jesný, priemyselný analytik Spíkri: Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR, zástupca samosprávy NR, Jaguar Land Rover (JLR), zástupca dodávateľa pre JLR, Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO a kontakt pre strategickú investíciu JLR 10.35 – 11.25 TREND LOKALIZÁCIE DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV Nový balík služieb agentúry SARIO v sebe spája expertízu a skúsenosti Odboru investičných projektov pre prichádzajúcich, ale aj etablovaných investorov. Moderátor: Miroslav Beseda, SARIO Spíkri: zástupcovia spoločností a ich skúsenosti s lokálnou sieťou dodávateľov výrobkov, služieb a inovatívnych technologických riešení 11.30 – 12.20 SPOLUPRÁCA AKADEMICKÉHO A SÚKROMNÉHO SEKTORA Podpora služieb v oblasti transferu technológií a výskumu. Moderátor: Alexandra Gačevičová, SARIO Spíkri: zástupcovia spoločností a ich skúsenosti s projektom Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 13.20 – 18.00 ONLINE BILATERÁLNE ROKOVANIA (B2B) A KONZULTÁCIE Kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce. Okrem rozvoja dodávateľsko-odberateľských vzťahov môžete túto časť podujatia využiť aj na individuálne konzultácie. Na rokovania sú k dispozícii okrem firiem aj partneri podujatia, zástupcovia štátnej a verejnej správy a v neposlednom rade konzultanti agentúry SARIO. B2B rokovania nie sú tlmočené. Jedno rokovanie trvá 20 minút. Maximálny počet rokovaní na účastníka je 14. AKO SI VYBRAŤ B2B ROKOVANIA TERMÍNY Online registrácia: 1. marec - 8. máj 2021 Párovanie B2B rokovaní: 9. - 17. máj 2021 Podujatie: 25. máj 2021 REGISTRÁCIA Využite možnosť skorej registrácie za zvýhodnených podmienok! ZĽAVOVÝ KÓD: X1GKS30 Účastnícky poplatok do 5. apríla 2021: 35 € za jedného účastníka Účastnícky poplatok od 6. apríla 2021: 50 € za jedného účastníka PROGRAM 26. máj 2021, streda 9.00 - 16.00 ODBORNÝ WORKSHOP A KONZULTÁCIE 9.00 - 10.00 BREXIT - OBCHODOVANIE A SPOLUPRÁCA Workshop o aktuálnych otázkach obchodovania vyplývajúcich z dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Moderátor: Adam Kalina, SARIO 10.00 – 16.00 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE Moderátor: Adam Kalina, SARIO TERMÍNY Online registrácia: 1. marec - 8. máj 2021 Podujatie: 26. máj 2021 REGISTRÁCIA NA WORKSHOP Registrácia je bezplatná! Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára. INŠTRUKCIE Podujatie a program počas oboch dní bude realizovaný cez online platformu Zoom. Na účasť potrebujete kvalitné pripojenie na internet a notebook s webkamerou, mikrofón (príp. iné zariadenie PC/tablet/mobil), na ktorom sa pripojíte na podujatie. Prečítajte si pozorne technické a organizačné inštrukcie. KONTAKT A PARTNERSTVÁ matchmaking@sario.sk
Miesto konania SARIO online
Termín registrácie 08.05.2021
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Ľubica Riegelová Árvová; E-mail: lubica.arvova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky Využite možnosť skorej registrácie za zvýhodnených podmienok! ZĽAVOVÝ KÓD: X1GKS30 Účastnícky poplatok do 5. apríla 2021: 35 € za jedného účastníka Účastnícky poplatok od 6. apríla 2021: 50 € za jedného účastníka
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.



 verzia 2.0.9

Hore