Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 11.03.2021      Aktualizované dňa: 11.03.2021

Názov podujatia

BREXIT A CLO – aktuálna situácia z pohľadu colných povinností (webinár)

Termín konania 30.03.2021 - 30.03.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nie je súčasťou Európskej únie a považuje sa za tretiu krajinu, t. j. za samostatné colné a daňové územie. Pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska už teda neplatia únijné pravidlá, ale uplatňuje sa najmä Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na druhej strane. Cieľom webinára bude priblížiť jeho účastníkom aktuálnu situáciu v súvislosti s obchodovaním so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a pomôcť im tak zorientovať sa v nej v súvislosti s predmetom ich podnikateľskej činnosti. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát, v minulosti tiež colník, ako aj spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie (Wolters Kluwer, 2018).
Miesto konania online
Termín registrácie 23.03.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore