Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 24.02.2021      Aktualizované dňa: 24.02.2021

Názov podujatia

Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia

Termín konania 16.03.2021 - 17.03.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Čim ďalej, tým viac sa stretávame s pojmom „cyber – kybernetický“, a to v rôznych, aj nesprávnych slovných spojeniach. Pojem kybernetická bezpečnosť však nie je len marketingový názov, ktorý dobre predáva. Kybernetická bezpečnosť, to je predovšetkým legislatívna povinnosť a súčasne výborný návod pre organizácie, ktoré si uvedomujú hodnotu svojich aktív a majú záujem ich náležite chrániť. Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s obsahom pojmu kybernetická bezpečnosť tak, ako ho chápe slovenská legislatíva, a súčasne vysvetliť, že požiadavky legislatívy na ochranu informácií, kam zaraďujeme aj zákon o kybernetickej bezpečnosti, sú nasledovaniahodné aj v prípadoch, keď sa na subjekt požiadavky tohto právneho predpisu explicitne nevzťahujú. Dopad hrozieb v kybernetickom priestore totiž môže znamenať nielen materiálne škody, ale aj stratu dobrého mena organizácie, ktoré sa len veľmi ťažko získava späť. Ochrana aktív prostredníctvom opatrení kybernetickej bezpečnosti tak môže predstavovať značnú konkurenčnú výhodu a udržateľnosť podnikateľských aktivít organizácie. Lektor Štefan Pilár, ktorý sa venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Národnom bezpečnostnom úrade, upozorní tiež na kľúčové aspekty právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti a vysvetlí, akým spôsobom je možné poňať kybernetickú bezpečnosť ako prostriedok na získanie náskoku pred konkurenciou. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 09.03.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore