Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 09.02.2021      Aktualizované dňa: 09.02.2021

Názov podujatia

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2021 (webinár)

Termín konania 16.02.2021 - 16.02.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ V hospodárskej praxi je bežným javom situácia, keď odberateľ za prijaté tovary alebo služby dodávateľovi nezaplatí. Pravidlá pre platenia DPH však od dodávateľa, platiteľa dane, vyžadujú, aby DPH zo svojej dodávky štátu odviedol. Podľa iného princípu by však mal byť platiteľ dane zbavený bremena DPH (zásada neutrality DPH) a DPH by sa mala platiť „iba“ z prijatej protihodnoty. Slovenská republika pristúpila na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ k prijatiu právnej úpravy, ktorá umožní opraviť odvedenú DPH, ak odberateľ za prijatý tovar alebo službu nezaplatí (tzv. nevymožiteľná pohľadávka). DPH, ktorú platiteľ pri dodaní tovaru odviedol štátu, bude môcť za istých okolností získať od štátu späť. Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom podmienky na opravu základu dane vrátane časového aspektu takejto opravy základu dane, t. j. kedy najskôr a kedy najneskôr je možné túto opravu základu dane vykonať. Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť Peter Schmidt, daňový poradca poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 09.02.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore