Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 14.01.2021      Aktualizované dňa: 14.01.2021

Názov podujatia

Slovensko-portugalské obchodné fórum

Termín konania 24.03.2021 - 24.03.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Asociácia NERSANT patrí k najväčším portugalským organizáciám zameraným na rozvoj internacionalizácie podnikania. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť získať aktuálne informácie o portugalskom podnikateľskom prostredí a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť zástupcom asociácie NERSANT za účelom realizácie prieskumu trhu v Portugalsku a pomoci Slovenským spoločnostiam pri nadviazaní obchodných kontaktov s portugalskými partnermi. Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory: • strojársky a elektrotechnický priemysel • stavebný priemysel • spracovanie kovov • potravinárstvo • poľnohospodárstvo • inovatívne technológie • cestovný ruch Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s portugalskými spoločnosťami. Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z prezentácie portugalského podnikateľského prostredia a rokovaní s predstaviteľmi obchodnej asociácie NERSANT. Pracovný jazyk: angličtina Predbežný program: 10:00 – 10:30 Registrácia 10:30 – 10:45 Otvorenie podujatia 10:45 - 12:00 Prezentácia asociácie NERSANT 12:00 – 12:45 Obed formou bufetu 12:45 – 14:30 Rokovania s predstaviteľmi asociácie NERSANT
Miesto konania Slovenská republika, Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 100null (SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie / Online platforma ZOOM (v prípade pretrvávajúcej nepriaznivej situácie))
Termín registrácie 01.02.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Samuel Čellár; E-mail: samuel.cellar@sario.sk
  • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore