Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 14.01.2021      Aktualizované dňa: 14.01.2021

Názov podujatia

SEO pre pokročilých (webinár)

Termín konania 03.02.2021 - 04.02.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Na webinári „SEO pre pokročilých“ nadviažeme na webinár „SEO pre začiatočníkov", ktorý sme organizovali v apríli 2020. Myslíte si, že má ešte význam robiť SEO alebo už nastal jeho koniec? Pozrieme sa hlbšie na to, čo SEO znamená v roku 2021. Rozoberieme offpage SEO a link building, obsahovú stratégiu, analýzu konkurencie a lokálne SEO. Lektorom webinára bude opäť Juraj Sasko, zakladateľ a partner spoločnosti VISIBILITY. Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 23.01.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore