Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.




Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 30.12.2020      Aktualizované dňa: 30.12.2020

Názov podujatia

Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku (webinár)

Termín konania 26.01.2021 - 28.01.2021
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku". Zameriame sa aj na zrážkovú daň, daň zo mzdy, registráciu na DPH a podávanie DPH hlásení.Viac o programe Webinár bude viesť JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M., zo spoločnosti ProfiDeCon. Viac o lektorovi Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Miesto konania online
Termín registrácie 19.01.2021
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.



 verzia 2.0.9

Hore