Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 22.10.2020      Aktualizované dňa: 22.10.2020

Názov podujatia

Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní (nielen) v zahraničí (webinár)

Termín konania 04.11.2020 - 05.11.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Podnikatelia naprieč Európskou úniou pripisujú duševnému vlastníctvu rastúci význam, či už je to pri ochrane a budovaní značky (ochranné známky), digitálneho obsahu (autorské právo, dizajny) alebo inovácií či know-how (patenty, obchodné tajomstvo). Tento praktický význam duševného vlastníctva ako efektívneho nástroja pri podnikaní sa znásobuje pri vstupe firmy na zahraničné trhy, kde podcenenie včasného zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva môže mať fatálne následky. Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami využitia duševného vlastníctva pri podnikaní. Lektor, pán Tomáš Klinka, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR, upozorní tiež na kľúčové aspekty duševného vlastníctva smerom dovnútra firmy (zamestnanci), ako aj navonok (ochrana, licencovanie, vymáhanie), ktoré by mali byť zakomponované do obchodnej stratégie firmy s prihliadnutím na špecifiká zvoleného obchodného modelu.
Miesto konania online
Termín registrácie 27.10.2020
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore