Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 09.10.2020      Aktualizované dňa: 09.10.2020

Názov podujatia

Transferové oceňovanie (webinár)

Termín konania 27.10.2020 - 28.10.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov. Problematika sa stáva aktuálnou aj vzhľadom na skutočnosť, že daňové kontroly zo strany daňových úradov sa zameriavajú aj na túto problematiku. Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; metódy prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako aj vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Dôležitou súčasťou prípravy dokumentácie je aj analýza funkcií a rizík podnikov v skupine. Na záver bude celá problematika vysvetlená pomocou praktických príkladov z reálnych situácií. I. časť a II. časť webinára bude lektorovať skúsený odborník na dané oblasti Mag. et. Mgr. Branislav Kováč, daňový poradca a audítor, partner poradenskej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o.
Miesto konania online
Termín registrácie 20.10.2020
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.s
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore