Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 22.09.2020      Aktualizované dňa: 22.09.2020

Názov podujatia

Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania

Termín konania 14.10.2020 - 14.10.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami podnikania na území Poľska a využitia jeho potenciálu pre slovenské spoločnosti. Lektor, pán Martin Porázik, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam pri vstupe na poľský trh, prevedie účastníkov jednotlivými formami podnikania s uvedením niekoľkých vzorových príkladov podnikania v tomto teritóriu, ako aj daňovou problematikou a pracovnoprávnymi vzťahmi. Cenné informácie na ľahšie sa orientovanie v poľskom podnikateľskom prostredí získajú prevádzkovatelia e-shopov, výrobcovia s obchodným zástupcom v Poľsku, stavebné a montážne firmy. PROGRAM PODUJATIA 09:45 – 10:00 Registrácia účastníkov 10:00 – 12:00 Podnikanie „na diaľku“ Možnosti, náležitosti a povinnosti zásielkového predaja Zastúpenie v Poľsku obchodným zástupcom Daňové registrácie Praktické príklady k jednotlivým bodom 12:00 – 12:15 Prestávka 12:15 – 14:00 Podnikania na území Poľska Stála prevádzkareň Organizačná zložka Spoločnosť s ručením obmedzeným Praktické príklady k jednotlivým formám Pracovnoprávne vzťahy v Poľsku 14.00 – 15.00 Diskusia a individuálne konzultácie
Miesto konania Slovenská republika, 010 01 Žilina, J. M. Hurbana 345 / 8 (Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina)
Termín registrácie 02.10.2020
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore