Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 27.07.2020      Aktualizované dňa: 27.07.2020

Názov podujatia

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

Termín konania 23.09.2020 - 23.09.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je nová efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 200 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane a stať sa tak viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu. Na seminári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový superodpočet nákladov na výskum a vývoj a čo pre to treba urobiť. Seminár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, ktorý má praktické skúsenosti nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom. Cieľom seminára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Seminár je určený pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR. Program seminára 09:45 – 10:00 Registrácia účastníkov 10:00 – 12:00 Prvá časť Ako funguje daňový superodpočet na výskum a vývoj (VaV)? Koľko je možné získať zo superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2019? Ktoré výdavky sú do superodpočtu spôsobilé? 12:00 – 12:15 Prestávka 12:15 – 14:00 Druhá časť Projekty VaV pre účely daňového superodpočtu na VaV Vymedzenie VaV pre účely superodpočtu na VaV Výška daňovej podpory na Slovensku 2015-2019 14:15 – 15:00 Diskusia a individuálne konzultácie
Miesto konania Slovenská republika, Martin (Hotel Bystrička, Martin)
Termín registrácie 19.08.2020
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore