Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 27.07.2020      Aktualizované dňa: 27.07.2020

Názov podujatia

Podnikanie v Rakúsku – právne podmienky a praktické rady (webinár)

Termín konania 08.09.2020 - 10.09.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Rakúsko je jednou z najrozvinutejších krajín Európskej únie, pričom rakúski partneri sa stali dôležitými obchodnými partnermi aj slovenských podnikateľských subjektov. Cezhraničné poskytovanie služieb (t. j. bez založenia organizačnej zložky v Rakúsku) bolo v rozsiahlej miere ovplyvnené prijatím zákona na potieranie mzdového a sociálneho dumpingu (LSD-BG), ktorý ukladá podnikateľským subjektom rozsiahle povinnosti a predstavuje značnú výzvu pri podnikateľských aktivitách v Rakúsku. Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s rakúskou legislatívou upravujúcou cezhraničné poskytovanie služieb, ohlasovacie povinnosti spojené s vysielaním zamestnancov, založenie živnosti, organizačnej zložky alebo podnikateľského subjektu v Rakúsku a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike. Cenné informácie získajú živnostníci a podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby alebo majú záujem otvoriť pobočku, založiť živnosť alebo dcérsku spoločnosť v Rakúsku. Termíny : 8. september 2020 – I. časť 10. september 2020 – II. časť Neváhajte, rezervujte si oba termíny. Registrovať sa môžete do 5. augusta 2020. Odkaz na webinár zašleme oprávneným účastníkom deň pred jeho konaním.
Miesto konania online
Termín registrácie 05.08.2020
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore