Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 21.05.2020      Aktualizované dňa: 21.05.2020

Názov podujatia

Špecifiká poskytovania logistických služieb pre exportérov v čase pandémie COVID-19 (webinár)

Termín konania 28.05.2020 - 28.05.2020
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Počas webinára sa dozviete, aké dopady má aktuálny stav spôsobený pandémiou na poskytovania logistických služieb pre exportérov, akými spôsobmi poskytovatelia dopravných a špeditérskych služieb tieto dopady prekonávajú a aké alternatívne riešenia v oblasti dopravy pre vývozcov ponúkajú, ako aj to, aký vývoj v oblasti poskytovania dopravných služieb predpokladajú po zmiernení obmedzení súvisiacich s pandémiou a po jej úplnom odznení. Tieto tématické okruhy vám počas webinára objasnia zástupcovia spoločností poskytujúcich tieto služby. Pozvanie na webinár, ako hlavní panelisti prijali zástupcovia spoločností: DAMCO Slovakia CARGO-PARTNER SR Pracovný jazyk: slovenský
Miesto konania online
Termín registrácie 27.05.2020
Organizátor Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontaktná osoba
  • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
  • Jozef Mader; E-mail: jozef.mader@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky bezplatne
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore