Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Vytvorené dňa: 09.11.2018      Aktualizované dňa: 12.11.2018

Názov podujatia

Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií

Termín konania 27.11.2018 - 27.11.2018
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční dňa 27. novembra 2018 v priestoroch agentúry SARIO v Bratislave. Viete ako správne postupovať a na čo sa zamerať, ak uvažujete o exporte Vašej produkcie? Všetky praktické informácie a rady, ako sa stať exportérom, kde začať, ako úspešne zrealizovať vývoznú obchodnú operáciu, ako ju zmluvne zabezpečiť a zhodnotiť, Vám počas nášho seminára sprostredkuje odborníčka v tejto oblasti doc. Ing. Viera Ružeková, PhD. PROGRAM 09.45 — 10.00 Registrácia účastníkov 10.00 — 12.00 Realizácia vývoznej obchodnej operácie - prípravná fáza exportu (teritoriálny a komoditný prieskum trhu, prieskum cien a predbežná kalkulácia cien, informácie o konkurencii, prieskum obchodných partnerov, formy vstupu na zahraničné trhy, predbežný dopyt, ponuka, obchodné rokovanie) 12.00 — 12.15 Prestávka 12.15 — 14.00 Zmluvné zabezpečenie vývozu - kontraktačná fáza (objednávka, potvrdenie objednávky, kúpna zmluva/kontrakt/) Realizačná fáza vývozu - praktická realizácia exportu (príprava tovaru na export, zabezpečenie prepravy tovaru, vystavenie sprievodných dokumentov, colné konanie, finančné zabezpečenie - inkaso, zúčtovanie pohľadávky) Vyhodnotenie vývoznej obchodnej operácie (prípadné riešenie reklamácií) 14.00 — 15.00 Diskusia a individuálne konzultácie Drobné zmeny programu vyhradené.
Miesto konania Slovenská republika, Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta null (SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava)
Termín registrácie 23.11.2018
Organizátor Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore