Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO - detail podujatia

Názov podujatia

Termín konania -
Organizácia SARIO

 

Odvetvie
Popis / cieľ
Miesto konania
Termín registrácie
Organizátor
Kontaktná osoba
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Adam Kalina; E-mail: adam.kalina@sario.sk
 • Igor Paulíček; E-mail: igor.paulicek@sopk.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Oto Pisoň; E-mail: oto.pison@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
 • Chongjie Xia; E-mail: chongjie.xia@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Ľubica Árvová; E-mail: arvova@sario.sk
 • MIchal Brichta; E-mail: michal.brichta@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.s
 • Natália Barinková; E-mail: natalia.barinkova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Michal Wuketich; E-mail: michal.wuketich@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Natália Barinková; E-mail: natalia.barinkova@sario.sk
 • Dominika Dobrovičová; E-mail: economy@bratislava.mfa.gov.il
 • Tomáš Salini; E-mail: tomas.salini@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Samuel Čellár; E-mail: samuel.cellar@sario.sk
 • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
 • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
 • Juraj Čorba; E-mail: juraj.corba@sario.sk
 • Miriam Sabadošová; E-mail: miriam.sabadosova@sario.sk
 • Adam Kalina; E-mail: adam.kalina@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
 • Ľubica Riegelová Árvová; E-mail: Lubica.Arvova@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Naďa Hladká; E-mail: matchmaking@sario.sk; Telefón: +421 2 582 60 321
 • Oto Pisoň; E-mail: oto.pison@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
 • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
 • Martin Hlavacik; E-mail: martin.hlavacik@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
 • Jana Jarosova; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: slimakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Samuel Čellár; E-mail: samuel.cellar@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Natália Barinková; E-mail: natalia.barinkova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
 • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
 • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
 • Peter Mikula; E-mail: peter.mikula@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Michal Wuketich; E-mail: michal.wuketich@sario.sk
 • Tomáš Lenčéš; E-mail: tomas.lences@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
 • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
 • Oto Pisoň; E-mail: oto.pison@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Michal Wuketich; E-mail: wuketich@sario.sk
 • Andrej Koleda; E-mail: andrej.koleda@sario.sk
 • Jozef Mader; E-mail: jozef.mader@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Marek Pocklan; E-mail: marek.pocklan@sario.sk
 • Jozef Mader; E-mail: jozef.mader@sario.sk
 • Adam Kalina; E-mail: adam.kalina@sario.sk
 • Miriam Sabadošová; E-mail: miriam.sabadosova@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Lucia Bogdanyová; E-mail: lucia.bogdanyova@sario.sk
 • Barbora Szépeová; E-mail: barbora.szepeova@sario.sk
 • Nikola Kmecová; E-mail: nikola.kmecova@sario.sk
 • Marek Kopanický; E-mail: marek.kopanicky@sario.sk
 • Miriam Sabadošová; E-mail: miriam.sabadosova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
 • Chongjie Xia; E-mail: chongjie.xia@sario.sk
 • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Tomáš Lenčéš; E-mail: lences@sario.sk
 • Michal Wuketich; E-mail: wuketich@sario.sk
 • Ľubica Riegelová Árvová; E-mail: lubica.arvova@sario.sk
 • Dominika Horská; E-mail: dominika.horska@sario.sk
 • Miriam Horníková; E-mail: miriam.hornikova@sario.sk
 • Adam Csuka; E-mail: adam.csuka@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Silvia Krošlak; E-mail: silvia.kroslak@sario.sk
 • Jozef Mader; E-mail: jozef.mader@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Miriam Sabadošová; E-mail: miriam.sabadosova@sario.sk
 • Silvia Krošlak; E-mail: silvia.kroslak@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Silvia Krošlák; E-mail: silvia.kroslak@sario.sk
 • Petra HUdáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
 • Jana Jarošová; E-mail: jana.jarosova@sario.sk
 • Petra Hudáková; E-mail: petra.hudakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov
Poplatky
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

Program

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore