Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Slovenská republika presadila na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť v Bruseli kompromis k nariadeniu o emisnej norme EURO 7

Vytvorené dňa: 25.09.2023      Aktualizované dňa: 25.09.2023

V Bruseli sa 25. septembra 2023 na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť – časť vnútorný trh a priemysel podarilo schváliť spoločnú pozíciu k nariadeniu o emisnej norme EURO7. Slovensku sa pritom podarilo spolu s ďalšími 7 štátmi – s Českom, Bulharskom, Francúzskom, Maďarskom, Poľskom a Rumunskom vyjednať kompromis a znížiť limity pre osobné či nákladné vozidlá. Slovenskú republiku na zasadnutí v Bruseli zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec: „Automobilový priemysel tvorí významnú časť nášho HDP a takmer 50 % nášho exportu. Našu pozíciu sme preto konzultovali s dôležitými hráčmi automobilového priemyslu.“ Výsledkom je návrh akceptovateľný pre slovenský automobilový priemysel, avšak naďalej ohľaduplný ku kvalite ovzdušia. Ako ďalej dodal: „Na začiatku rokovaní malo Slovensko skôr skeptický postoj. Počas rokovaní sme ale vďaka spoločnému postupu v skupine 8 členských štátov pod vedením Českej republiky dosiahli naozaj veľa.“

Slovensko počas vyjednávaní presadzovalo realistickejšie nastavenie podmienok pre vozidlá, ktoré nebudú spĺňať normu EURO7. Hlavnou požiadavkou bolo nastavenie termínov, predovšetkým dátumov na ukončenie registrácie vozidiel neplniacich uvedenú normu, ktoré sú podstatné pre výrobcov automobilov. Tzv. blokovacej menšine sa podarilo dosiahnuť, aby sa ľahké úžitkové vozidlá mohli registrovať 42 mesiacov a ťažké úžitkové vozidlá 60 mesiacov od začiatku uplatňovania nariadenia v prípade, ak nebudú plniť normu EURO7.

Na zasadnutí Rady sa taktiež stanovili termíny pre Európsku komisiu pre prijatie príslušných vykonávacích nariadení, od ktorých je priemysel závislý. Skúšobné podmienky a emisné limity pre ľahké úžitkové vozidlá budú vychádzať zo súčasnej emisnej normy EURO6e. Preto nie je dôvod, aby prijatím emisnej normy EURO7 dochádzalo k ukončeniu výroby vozidiel v tomto segmente alebo ich výraznému zdraženiu. Skúšobné podmienky pre ťažké úžitkové vozidlá vychádzajú tiež zo súčasnej platnej emisnej normy.

Stanovisko Slovenska bolo pripravované vďaka práci expertov Ministerstva dopravy SR a Ministerstva hospodárstva SR. Hlasovanie na dnešnom zasadnutí Rady nepredstavuje finálne schválenie normy EURO7, ide však o významný posun. Legislatívny proces bude pokračovať v podobe rokovaní na pôde Európskeho parlamentu.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/top/slovenska-republika-presadila-na-dnesnom-25-septembra-2023-zasadnuti-rady-pre-konkurencieschopnost-v-bruseli-kompromis-k-nariadeniu-o-emisnej-norme-euro-7


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore