Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Rezort hospodárstva pripravil výzvu pre kompenzácie energeticky náročným podnikom

Vytvorené dňa: 18.10.2022      Aktualizované dňa: 18.10.2022

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“).

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov pre energeticky náročné podniky z dôvodu vysokých platieb za cenu elektrickej energie. Realizácia výzvy je podmienená pridelením finančných prostriedkov z rezortu financií, pričom návrhom zákona, ktorý schválila vláda SR na svojom zasadaní 14. októbra 2022 sa okrem iného zvyšujú celkové výdavky štátneho rozpočtu v reakcii na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, ako aj vojenský konflikt na Ukrajine. Pre spustenie kompenzácií je nevyhnutné schválenie návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022, v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR).

Ako uviedol minister hospodárstva Karel Hirman: „Predstavitelia podnikov by mali rovnako vyzvať poslancov NR SR, aby svojím hlasovaním vytvorili podmienky, aby mechanizmy a pomoci pripravované rezortom hospodárstva či vládou, mohli byť naozaj poskytnuté na záchranu a pomoc našim podnikom postihnutým energetickou krízou a neúnosnými vysokými cenami energií.“  

Predmetom kompenzácie bude poskytovanie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu pre elektroenergeticky náročné podniky. Štátna pomoc sa poskytne vo forme tzv. vratiek, t. j. vrátenie časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a Vyhlášky ministerstva, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom.

Z dôvodu rozsahu predkladaných dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti o kompenzácie, rezort hospodárstva týmto s dostatočným predstihom informuje oprávnené subjekty, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené Zákonom a Vyhláškou ministerstva, aby mali primeraný čas na ich zabezpečenie.

Tlačový odbor MH SR

Zdroj: http://www.mhsr.sk/top/rezort-hospodarstva-pripravil-vyzvu-pre-kompenzacie-energeticky-narocnym-podnikom


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore