Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Zmeny vo vedení spoločnosti TRANSPETROL, a. s., minister hospodárstva vymenoval nových členov predstavenstva

Vytvorené dňa: 17.10.2022      Aktualizované dňa: 17.10.2022

S účinnosťou od 17. októbra 2022 má spoločnosť TRANSPETROL, a. s. nových členov predstavenstva. Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár, vymenovalo v zastúpení ministra Karla Hirmana nových členov predstavenstva. Predsedom predstavenstva sa stal RNDr. Martin Ružinský, PhD., PhD. a za podpredsedu predstavenstva bol vymenovaný Ing. Marek Zalom. Ďalšími členmi predstavenstva sa stali  Mgr. Anna Grażyna Wydrzyńska, Ing. Karol Ladomerský a Ing. Dávid Kaiser.

„Nové vedenie, ktoré tvoria dlhoroční pracovníci a odborníci v preprave ropy, má pred sebou veľké výzvy v súvislosti s potrebou diverzifikácie zdrojov ropy pre Slovensko, prípadným zvýšením skladovacích kapacít a najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine, kedy žiaľ naďalej sledujeme bombardovanie kritickej infraštruktúry v krajine,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman. „Zároveň ďakujem odchádzajúcemu vedeniu za ich prácu,“ dodal.

 

Tlačový odbor MH SR

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/zmeny-vo-vedeni-spolocnosti-transpetrol-a-s-minister-hospodarstva-vymenoval-novych-clenov-predstavenstva


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore