Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Mimoriadna Rada ministrov pre energetiku prijala nariadenie o núdzovom zásahu, zároveň sa zhodla na potrebe diskusie pre obmedzenie vysokých cien zemného plynu

Vytvorené dňa: 30.09.2022      Aktualizované dňa: 30.09.2022

V Bruseli sa dnes konalo mimoriadne zasadnutie Rady ministrov pre energetiku, na ktorom pozíciu Slovenskej republiky a jej očakávania zastupoval minister hospodárstva Karel Hirman. Ministri pre energetiku prijali nariadenie o núdzovom zásahu v záujme riešenia vysokých cien energií. Viaceré krajiny vyjadrili k prijatému nariadeniu pochybnosti o jeho prínose pri riešení súčasnej situácie mimoriadnych cien elektriny. Medzi tieto krajiny sa zaradila i Slovenská republika. Prítomní ministri sa však zhodli na potrebe diskusie o opatreniach, ktoré obmedzia dopad vysokých cien zemného plynu, pričom tieto majú zásadný vplyv na ceny elektriny.

Podľa Karla Hirmana Európska únia nepriniesla očakávané riešenia pre riešenie európskej energetickej krízy a zdôraznil, že v súčasnosti cena plynu nereflektuje nedostatok komodity, ale špekulácie na trhu. Zdôrazňuje potrebu riešenia vysokých cien plynu, zavedenie stropov, ktoré zohľadnia rozdiely medzi potrubným a skvapalneným (LNG) plynom, pričom zásadne odmieta stanovenie takéhoto stropu výlučne na plyn z Ruskej federácie. „Už pred Radou sme očakávali takýto výsledok. Preto pred samotným zasadnutím vznikol otvorený list na zastropovanie cien plynu a táto požiadavka bola našou prioritou na ceste do Bruselu. Som rád, že diskusia potvrdila snahu väčšiny štátov pracovať na tomto návrhu do detailov a považujú tento za realistickejší, ako samotný návrh predložený Radou. Zároveň je dôležité, že sa na takejto dohode podieľame od jej samotného vzniku, i pri jej zapracovaní do praxe. Na zasadnutí došlo taktiež k zhode, že na nej budú pracovať experti tak, aby bol už o týždeň na neformálnom zasadnutí premiérov a následnom neformálnom zasadnutí ministrov pre energetikov predložený na diskusiu konkrétny návrh dohody. Kľúčové je, že ide o silnú zhodu partnerov podpísaných pod otvorený list, že máme rovnaký pohľad na vec, a to vrátane aplikácie tejto myšlienky do praxe, a že si krajiny uvedomujú jej rýchly efekt pre riešenie vysokých cien energií. Som naozaj rád, že sme sa pripojili k tejto iniciatíve, ktorá má šancu na úspech, a najmä výhľad na zmysluplné riešenie,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Ako ďalej dodal, dôležitá je taktiež bezpečnosť dodávok plynu a zvýšenie dohľadu nad trhom s plynom, ktorý je ovplyvnený špekuláciami. Na uvedenom sa zhodlo viacero členských štátov, ktoré zdôraznili potrebu ďalších opatrení v oblasti znižovania spotreby plynu, nutnosť zvýšenia transparentnosti a trhového dohľadu nad energetickými trhmi s možnosťou zastavenia špekulatívnych obchodov. Minister hospodárstva taktiež na zasadnutí v Bruseli vyzdvihol potrebu využitia prostriedkov Európskej únie, či už prostriedkov zo štrukturálnych fondov alebo z Plánu obnovy a odolnosti a potrebu úpravu pravidiel štátnej pomoci tak, aby sme v rámci Slovenska mohli kompenzovať podniky na dlhší čas a vo vyššej miere. 

 

 

Tlačový odbor MH SR 

 

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/top/mimoriadna-rada-ministrov-pre-energetiku-prijala-nariadenie-o-nudzovom-zasahu-zaroven-sa-zhodla-na-potrebe-diskusie-pre-obmedzenie-vysokych-cien-zemneho-plynu-1


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore