Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Vyhodnotenie architektonickej súťaže pre obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač, poznáme víťaza

Vytvorené dňa: 15.08.2022      Aktualizované dňa: 15.08.2022

Urbanisticko-architektonická projektová súťaž návrhov pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač, ktorá bola vyhlásená 14. januára, pozná svojho víťaza. Medzinárodná odborná porota vyhodnotila výsledky druhej etapy s jednoznačným výsledkom v hlasovaní poroty, ktorá víťaza určila takmer jednohlasne. Víťazom sa stáva ateliér BETWEEN s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Tomášom Hanáčkom, PhD. V druhej etape zároveň ďalšími súťažiacimi ateliérmi boli Lucký architects s.r.o., geome3 s.r.o., architekti SPDe s.r.o., PHA, s.r.o., AMŠ Partners spol. s.r.o. Štátne Kúpele Sliač tak čaká v nasledujúcich rokoch kompletná rekonštrukcia. Potrebné zdroje na obnovu budú tvoriť najmä prostriedky zo zdrojov štátnej spoločnosti MH Manažment. „Keď som do kúpeľov prišiel v roku 2020 prvýkrát, prekvapilo ma, aký bol celý tento priestor zanedbaný, ako tu vládla zmes nejakej depresie, že to tu nemá žiadnu budúcnosť a iba to tu tak prežívalo,“ uviedol na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík. „Napriek tomu tu bolo 140 zamestnancov, ktorí všetky takéto nepríjemné situácie a nepríjemné pocity zvládli a vydržali a mnohí z nich sú tu dodnes. A ja by som sa chcel i úprimne verejne poďakovať všetkým tým, ktorí tu pracujú roky, desiatky rokov a stále verili v to, že jedného dňa z týchto kúpeľov niečo bude. No tak dúfajme, že teraz to už naozaj začína a že sa toho teraz už všetci naozaj dožijú.“

Ako počas tlačovej besedy zároveň uviedol riaditeľ Kúpeľov Sliač, Martin Beňuch: „Úspešné ukončenie architektonickej súťaže nebol náš cieľ. Cieľom sú obnovené, úspešne prevádzkovo a ekonomicky fungujúce Kúpele Sliač, ktoré majú svoj neskutočný potenciál v liečivom prírodnom zdroji, nádhernom kúpeľnom parku a ľudských zdrojoch v podobe zomknutého tímu zamestnancov, ktorým nesmierne záleží na rozvoji tohto miesta. Na štart obnovy kúpeľov sa však staviame vynikajúco pripravení a to nielen vďaka výsledkom súťaže, ale naša pripravenosť spočíva v množstve zrealizovaných pamiatkových a historických výskumov, architektonických a dendrologických prieskumov, pasportizácií všetkých budov – teda dôležitej podpornej dokumentácie pre projektové prípravy budov, ktoré sú napríklad aj národné kultúrne pamiatky. Táto pripravenosť nielen zvýši kvalitu spracovania projektov, ale aj výrazne zrýchli celý proces.“

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 11 ateliérov, ktoré v stanovenom termíne doručili pre hodnotenie v prvej etape súťaže svoje návrhy. V prvom súťažnom kole bola porota oprávnená vybrať tri, avšak najviac šesť súťažných návrhov. Do druhého kola rozhodnutím poroty postúpil maximálny možný počet uchádzačov a teda šesť, ktorí boli zároveň vyzvaní pre dopracovanie predložených návrhov v prvom kole, a ktorí tieto doručili rovnako v stanovenej lehote.

Porota sa taktiež rozhodla udeliť okrem prvého i dve tretie miesta na znak ohodnotenia kvality návrhov, ktoré sa podľa bodovania umiestnili na druhom a treťom mieste a ktoré dosiahli veľmi zhodnú kvalitatívnu úroveň. Porota tým využila svoje právo rozhodnúť o inom udelení poradia pre výsledky súťaže, pričom suma odmeny pre druhé a tretie miesto bola alikvotne rozdelená pri zachovaní súčtu týchto odmien. Pre Kúpele Sliač, a. s. ako vyhlasovateľa súťaže súčasne začína v zmysle zákona o verejnom obstarávaní plynúť lehota, počas ktorej v priamom rokovacom konaní zazmluvní víťazný ateliér.

Samotná súťaž prebehla presne v zmysle súťažných podmienok a zadaní. Tieto boli prístupné v systéme Josephine, i na webovej stránke súťaže www.novysliac.sk. Na uvedenom webovom sídle sú rovnako zverejnené i výsledky súťaže vo forme zápisníc z prvého i druhého kola súťaže a to na: https://www.novysliac.sk/uvod/.

Riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch zároveň informoval, že už v súčasnosti je v Kúpeľoch Sliač zrealizovaných množstvo vylepšení prispievajúcich ku komfortu a zvýšeniu kvality služieb kúpeľných hostí. Okrem zrevitalizovaného letného termálneho kúpaliska, ktoré svoje služby poskytuje i širokej verejnosti, sa rozšírilo portfólio liečebných procedúr. Rovnako sa viac pozornosti venuje exteriéru, úprave priľahlého parku i kultúrno-spoločenskému programu. Investície smerovali i do komplexnej obmeny hotelových textílií, matracov či televízorov. Vynovením prešli i všetky priestory ubytovacej časti Kúpeľného hotela Palace, ktoré boli komplexne vymaľované, zrekonštruovala sa kuchyňa a zvýšil sa komfort výdaja stravy v jedálňach.

Kúpele Sliač sú zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, ženských ochorení a na liečbu pacientov po prekonaní onkologických ochorení. Ide o jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač, a. s. Jej akcionármi sú MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/top/vyhodnotenie-architektonickej-sutaze-pre-obnovu-a-rozvoj-kupelov-sliac-pozname-vitaza


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore