Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Reakcia na antikampaň k pozmeňovaciemu návrhu k novele zákona o energetike

Vytvorené dňa: 19.07.2022      Aktualizované dňa: 19.07.2022

Súčasťou antikampane k jednému bodu z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o energetike je i spochybňovanie rozsahu zmien uskutočnených v parlamente. Rezort hospodárstva opakovane zdôrazňuje, že uvedeným bodom sa odstránil zákaz pripájania odberateľov na prepravnú sieť plynu, ktorý platil od roku 2012. Uvedenou novelou došlo k zjednoteniu slovenskej a európskej právnej legislatívy, pričom využívanie prepravnej siete bolo doteraz viac ako 10 rokov v rozpore s európskymi štandardami.

K návrhu zákona o energetike v spojení so zákonom o regulácií v sieťových odvetviach, ktorý rezort hospodárstva predložil vo forme 311 bodového vládneho návrhu, bolo v pléne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) predložených reálne iba 20 obsahových pozmeňujúcich bodov, a to tromi poslancami – predsedom hospodárskeho výboru Petrom Kremským, podpredsedom výboru Radovanom Kazdom a predsedom výboru pre financie a rozpočet Mariánom Viskupičom. Takéto návrhy sú podstatou fungovania Národnej rady, ktorá schvaľuje finálnu podobu vládnych návrhov. Obsahom predložených návrhov bolo najmä zjednodušenie administratívnych procesov, spresnenie niektorých pojmov, či zosúladenie slovenských a európskych predpisov, rovnako ako v prípade bodu o odstránení diskriminácie pri pripájaní odberateľov do plynárenskej siete. Ďalších 12 pozmeňujúcich návrhov bolo ako vecne príslušných presunutých z tzv. Kilečka II. Tieto prešli riadnym pripomienkovým konaním. Zvyšných 31 návrhov malo charakter výlučne legislatívnej pripomienky Odboru legislatívy a aproximácie práva NR SR.

Pozmeňujúce návrhy sa štandardne prijímajú počas riadneho zasadnutia výboru. Z dôvodu koaličnej krízy predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský odmietol návrhy prerokovať a navrhol tieto presunúť priamo do parlamentu. Takýto postup však považuje rezort hospodárstva za súčasných okolností za omnoho transparentnejší, pričom rezort privítal, že sa s návrhmi stotožnili všetci koaliční poslanci a dokázali tým, že odborné riešenia sú nadradené politickému dianiu.

Ministerstvo na záver pripomína, že uvedenou zmenou a zjednotením legislatívy došlo  k uvoľneniu možností pre slovenských odberateľov plynu a to najmä v oblasti priemyselnej výroby a výroby elektriny, ktorým sa umožní využiť efektívnejšie, ale i lacnejšie pripojenie na vysokotlakové rozvody. Rovnako dochádza k zreálneniu nákladov, kedy koncový odberateľ plynu (napr. i domácnosti) nerozlišujú náklady, ktoré vznikajú na úrovni prepravnej alebo na úrovni distribučnej sieti. Oba náklady sa premietnu do koncovej ceny odberateľa. Upozorňujeme, že v tomto prípade narastá najmä úloha regulácie  Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Ministerstvo hospodárstva preto akékoľvek spochybňovanie procesu považuje opakovane za špekulatívne a účelové a zdôrazňuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu a enormný nárast cien energií by zníženie nákladov na energie pre spotrebiteľov malo byť pre všetkých prioritou.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/reakcia-na-antikampan-k-pozmenovaciemu-navrhu-k-novele-zakona-o-energetike


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore