Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Poliklinika Tehelná je na predaj

Vytvorené dňa: 06.07.2022      Aktualizované dňa: 08.07.2022

Spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorá je nástupníckou organizáciou po zaniknutom Fonde národného majetku SR, v súlade so stratégiou ukončovania svojej činnosti plánuje odpredaj budovy Polikliniky Tehelná aj s príslušnými pozemkami. Verejná súťaž je vyhlásená dnešným dňom, podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle spoločnosti www.poliklinikatehelna.sk. 

Predávaná budova sa nachádza v atraktívnej lokalite v Bratislave, v blízkosti Trnavského mýta. Ide o zariadenie so stabilnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti so širokou klientelou. Zariadenie ponúka okrem širokej škály kvalitných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj ďalšie doplnkové služby.

Budúci majiteľ by mal počítať s tým, že na neho prejdú práva a povinnosti z existujúcich nájomných zmlúv. Spoločnosť Poliklinika Tehelná, a. s. pritom nie je prevádzkovateľom zdravotníckej starostlivosti, ale len prenajímateľom priestorov pre zdravotnícke zariadenia. Momentálna obsadenosť priestorov je približne 60-percentná.

Budova polikliniky vyžaduje významné investície do rekonštrukcie,  len na urgentné sanácie je potrebná investícia vo výške približne 1 milión eur.

Záujemcovia budú mať k dispozícii, na získanie dostatočných informácii o budove, všetky potrebné podklady aj možnosť obhliadky budovy a jednotlivých priestorov. Uskutočnenie súťaže sme naplánovali na letné mesiace z dôvodu čo najmenších zásahov do riadneho chodu polikliniky. Na prípravu ponuky budú mať záujemcovia dostatok času, predbežný termín pre predkladanie ponúk je druhá polovica septembra 2022.

Rezort hospodárstva ponúkol budovu polikliniky na predaj v prvom kole Ministerstvu zdravotníctva SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Hlavnému mestu Bratislava a Miestnemu úradu Bratislava – Nové mesto. Oslovené organizácie buď potvrdili, že nemajú o kúpu záujem alebo sa k ponuke nevyjadrili.

Viac informácií na stránkach www.poliklinikatehelna.sk a www.mhmanazment.sk.

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/poliklinika-tehelna-je-na-predaj


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore