Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


MH teplárenský holding a GeoTerm podpísali zmluvy o košickom geotermálnom vrte

Vytvorené dňa: 04.07.2022      Aktualizované dňa: 04.07.2022

Zástupcovia spoločnosti MH teplárenský holding (MH TH) a GeoTerm Košice podpísali v Bratislave zmluvu o spolupráci a zmluvu o dodávke a odbere paliva z geotermálneho vrtu v lokalite Ďurkov (Košice) za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karola Galeka. 

„Ministerstvo hospodárstva SR nie je dnes zmluvnou stranou, ale je tou stranou, ktorá podporuje rozvoj geotermálnej energie na Slovensku. Projekty na využívanie geotermálnej energie sú v súčasnosti podchytené v rámci viacerých finančných nástrojov, ktoré nám poskytuje EÚ, či už sú to nové štrukturálne fondy, plán obnovy či modernizačný fond," zdôraznil K. Galek. Projekt, pre ktorý sa podpisuje zmluva o spolupráci, je podľa štátneho tajomníka v rámci modernizačného fondu jedným z tých, ktorý je uvedený ako tzv. indikatívny. „Bude síce potrebovať individuálne schvaľovanie, pretože ide o projekt s vyšším nárokom na finančné prostriedky. Je to však určite to, čo by nám ako Slovensku, ale aj celej EÚ malo do budúcnosti pomôcť, a to jednak pri naplnení dekarbonizačných cieľov, ale aj pri naplnení podielov v prípade výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)," podčiarkol Galek.

Projekt by mal pomôcť pri "odstrihnutí sa" SR od ruských palív. „Zmluva dáva jasný rámec, ako bude vyzerať budúci zmluvný vzťah. Zaväzuje obe strany k tomu, aby občania Košíc v roku 2026  mali teplo z geotermálnej energie. Hovoríme o 30 megawattoch (MW), ale do budúcnosti má projekt potenciál až 100 MW. Aj vďaka tomuto projektu až skoro 80 % tepla by sme boli schopní dodávať Košičanom z OZE spolu s ďalšími zdrojmi. To je obrovský posun oproti tomu, čo je dnes," vysvetlil generálny riaditeľ MH TH Marcel Vrátný.Podľa predsedu predstavenstva GeoTerm Košice Rolanda Karkóa ide o historicky najväčšiu zmluvu o dodávke tepla z OZE. „Projekt využitia geotermálnej energie z Košickej kotliny sme začali takmer pred 25 rokmi. Doterajší systém komunálnej výroby tepla bol nastavený tak, že bolo výhodnejšie spaľovať plyn a uhlie. Dodávka tepla z geotermálneho zdroja pomôže zastabilizovať ceny tepla pre domácnosti v Košiciach," doplnil Karkó.

TASR, Tlačový odbor MH SR

 

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/mh-teplarensky-holding-a-geoterm-podpisali-zmluvy-o-kosickom-geotermalnom-vrte


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore