Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.


Rezort opäť zvyšuje výkon lokálnych zdrojov, ktorý je možné v tomto roku pripojiť do sústavy

Vytvorené dňa: 29.06.2022      Aktualizované dňa: 29.06.2022

Ministerstvo hospodárstva na základe pokračujúceho záujmu o inštalácie lokálnych zdrojov opätovne zvyšuje výkon lokálnych zdrojov, ktorý je možné v tomto roku pripojiť do sústavy o dodatočných 70 MW. Ide o ďalšie zvýšenie, ku ktorému mohlo ministerstvo pristúpiť vďaka zmene legislatívy platnej od 1. apríla, ktorá mu dala novú kompetenciu zvýšiť inštalovaný výkon v priebehu kalendárneho roka. „Zvýšenie odráža doterajší záujem o výstavbu lokálnych zdrojov podľa distribučných území a najviac inštalovaného výkonu vo výške 30 MW je opätovne alokovaných pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, kde už bol dosiaľ pridelený limit vyčerpaný,“ uviedol štátny tajomník Karol Galek.

Celé znenie oznamu o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022 vrátane zvýšenia pre lokálne zdroje, je zverejnené v odkazehttps://www.mhsr.sk/uploads/files/1oZbLqOB.pdf. Zároveň MH SR v súlade s legislatívou určilo a zverejnilo Oznam o určení výkonov na rok 2023. Oproti aktuálnemu roku sú pri určení inštalovaného výkonu dve odlišnosti. Prvou je, že výkony pre rok 2023 pre miestne distribučné sústavy nie sú uvedené ako samostatná položka, ale budú čerpané prostredníctvom príslušných regionálnych distribučných sústav. To je uvedené  v texte oznamu, kde inštalované výkony pre regionálnu distribučnú sústavu pre rok 2023 zahŕňajú aj inštalovaný výkon zariadenia v miestnej distribučnej sústave. Druhou odlišnosťou je, že nevyužité určené výkony z oznamu za rok 2022 budú pripočítané k určenému inštalovanému výkonu pre rok 2023 pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja. Celé znenie oznamu o určení inštalovaného výkonu na rok 2023 je zverejnené na https://www.mhsr.sk/uploads/files/DHC5p7QC.pdf. Po zvýšení pre rok 2022 a nastavení výkonov na rok 2023 bude možné inštalovať v lokálnych zdrojoch v priebehu týchto dvoch rokov celkom 279 MW.

Tlačový odbor MH SR

Zdroj: http://www.mhsr.sk/press/rezort-opaet-zvysuje-vykon-lokalnych-zdrojov-ktory-je-mozne-v-tomto-roku-pripojit-do-sustavy


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore