Portal Of Electronic Services of the Ministry of Economy of the SR https://portal.mhsr.sk

[Displaying the optimized version of the site for poor sighted people or specialized or older browsers.] Go to the origin version...


Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer.
ES29 Information on international tenders

Created on: 03.09.2015     Updated on: 13.11.2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zverejňuje informácie o zahraničných tendroch získané z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj z vlastných zdrojov. Tendre predstavujú verejné a súkromné výberové konania. Výber tendrov je zameraný na rôzne odvetvia priemyslu z rozličných teritórií.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o informácie o zverejnených tendroch.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Users

Business

Manual

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o vybraných tendroch, portáloch tendrov a skupín tendrov na portáloch tendrov.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie informácií o vybranom tendri.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutými informáciami vyplnením elektronického formulára.

Electronic service manual
Electronic manual [.pdf, 1,49 MB]


Service options


Submissions

 

Keep on reading or skip to main menu. Other possibilities: Go to Search or Footer. version 2.0.9

Up