Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES01 Služby vzdelávania pre exportérov

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) poskytuje špecifické školenia a semináre pre exportérov. Hlavným cieľom týchto aktivít je poskytnúť exportérom relevantné informácie pre konkrétne teritórium, prípadne nácvik relevantných zručností, ktoré budú viesť k zvýšeniu úspešnosti slovenských podnikov na medzinárodných trhoch.
V rámci služby majú exportéri možnosť elektronicky požiadať o účasť na vybranom podujatí.

Správne poplatky
Správne poplatky nie sú vyžadované. Iné typy poplatkov môžu byť požadované poskytovateľom alebo 3. stranou za účasť na vybranom školení alebo seminári.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Legislatíva
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte školenie v publikovanom zozname školení.
  • Prihláste sa na zvolené školenie pomocou elektronického formulára.
  • Informáciu o potvrdení prihlášky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Zúčastnite sa zvoleného školenia.
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s absolvovaným školením vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,86 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore