Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES03 Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:29:12 CET 2017

SARIO pripravuje potenciálnemu investorovi po zistení jeho potrieb personalizovanú ponuku nehnuteľností z databázy nehnuteľností.
Personalizácia znamená, že SARIO vyberá nehnuteľnosti v preferovanej lokalite napr. aj v závislosti od možnosti získania investičnej pomoci a to z rôznych typov nehnuteľností („green field“, „brown field“ atď.).

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o vypracovanie ponuky nehnuteľností na podnikanie prostredníctvom elektronického formulára.
  • Ponuku nehnuteľností na podnikanie na základe požiadaviek uvedených v žiadosti získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,63 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore