Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES02 Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:28:08 CET 2017

SARIO poskytuje možnosť vlastníkom nehnuteľností zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností ako miesto pre umiestnenie potenciálnej investície, vybudovanie priemyselného parku („brown field“ alebo „green field“). Nehnuteľnosti z tohto registra SARIO následne ponúka investorom.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
  • Splnomocnenie
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo prihlasovanej nehnuteľnosti

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte žiadosť o zaradenie nehnuteľnosti do databázy nehnuteľností prostredníctvom elektronického formulára.
  • Uskutočnite obhliadku nehnuteľnosti s regionálnym zástupcom SARIO za účelom posúdenia jej zaradenia do databázy nehnuteľností.
  • Informáciu o výsledku zaradenia nehnuteľnosti do databázy nehnuteľností získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,74 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore