Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detail podujatia

Vytvorené dňa: 18.01.2019      Aktualizované dňa: 18.01.2019

 

Názov podujatia: Zákaznícky servis
Popis podujatia: ČO SA DOZVIETE? čo je dôležité pri výbere zamestnancov na podporu zákazníkov ako sledovať dáta, robiť štatistiky a metriky o elementárnych procesoch zákazníckej podpory o zmienkach na sociálnych sieťach a o zapájaní sa do konverzácie o reakciách na nahnevaných zákazníkov o dôležitých aspektoch e-mailovej komunikácie o automatizácii procesov o live chate KTO JE VÁŠ LEKTOR? Ing. Tomáš Langermann vás oboznámi s princípmi toho, ako správne treba nastaviť zákaznícky servis tak, aby si vaša spoločnosť udržala stálu klientelu. ONTAKT: npint_tt@npc.sk Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.
Dátum konania: 23.01.2019 - 23.01.2019
Miesto konania: (Slovenská republika, 917 01 Trnava, Štefánikova 4)
Typ podujatia: Podujatie
Organizátor:
Spoluorganizátor:
Kapacita účastníkov: 10
Počet dní: 0
Poplatky:
Téma podujatia: (Bez zamerania)
Odkazy:

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore