Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES09 Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) organizuje rôzne podujatia pre malých a stredných podnikateľov a záujemcov o podnikanie, ktorých hlavným účelom je prispievať k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti. Jedná sa napr. o semináre, rôzne workshopy, konzultačné a informačné dni, tréningy alebo konferencie na rôzne témy.
V rámci služby majú záujemcovia možnosť elektronicky požiadať o účasť na vybranom podujatí.

Správne poplatky
Správne poplatky nie sú vyžadované. Iné typy poplatkov môžu byť požadované poskytovateľom alebo 3. stranou za účasť na vybranom podujatí.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Vyhľadajte informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných SBA.
  • Prihláste sa na zvolené podujatie prostredníctvom elektronického formulára (z detailu zvoleného podujatia alebo zo samostatnej voľby pre podanie prihlášky v pravom menu okna).
  • Informáciu o potvrdení prihlášky získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Zúčastnite sa zvoleného podujatia.
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s absolvovaným podujatím vyplnením elektronického formulára.

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,9 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore