Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Prehľad zverejnených informácií všeobecného poradenstva pre MSP

Vytvorené dňa: 22.01.2015      Aktualizované dňa: 17.11.2018

Kalendár podnikateľa

Vytvorené dňa: 12.06.2018     Aktualizované dňa: 12.06.2018Kalendár podnikateľa – jún 2018

Prehľad foriem podnikania v SR

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Prehľad základných údajov o jednotlivých formách podnikania na Slovensku.

Prevádzkareň a povinnosti s ňou spojené

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Prevádzkareň a priestor súvisiaci s podnikaním sú dva odlišné pojmy. Aký je medzi nimi rozdiel?

Výber formy podnikania

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Charakteristika jednotlivých druhov podnikania. Ich výhody, nevýhody.

Výber miesta na podnikanie

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Charakter podnikateľskej činnosti určuje, či potrebujete prevádzku alebo bude postačujúce, ak budete pracovať z domu.

Základné kroky pri zakladaní živnosti

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť príslušné správne poplatky.

Založenie s.r.o. z právneho hľadiska v 5 krokoch

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným predchádza pár právnych úkonov, ktoré musíte nevyhnutne spraviť.

Živnosť popri zamestnaní - platenie odvodov a daní

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Veľa budúcich podnikateľov začína svoje podnikanie ako vedľajšiu činnosť popri zamestnaní a až postupne opúšťajú bezpečný prístav zamestnania a podnikajú samostatne alebo majú živnosť popri zamestnaní ako dlhodobý ďalší zdroj príjmov.

Web manuál

Vytvorené dňa: 21.02.2017     Aktualizované dňa: 21.02.2017Web manuál

Medzinárodná spolupráca

Vytvorené dňa: 21.02.2017     Aktualizované dňa: 21.02.2017Medzinárodná spolupráca

Informačný leták

Vytvorené dňa: 21.02.2017     Aktualizované dňa: 21.02.2017Informačný leták

Brožúra

Vytvorené dňa: 21.02.2017     Aktualizované dňa: 21.02.2017Brožúra


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.8

Hore