Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES08 Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) umožňuje malým a stredným podnikateľom podať žiadosť o všeobecné poradenstvo. Predmetom všeobecného poradenstva je napr. administratíva, korešpondencia, komunikácia so štátom a podnikateľmi, marketing, prezentácia firmy. V rámci služby SBA zverejňuje aj základné informácie týkajúce sa najfrekventovanejších tém všeobecného poradenstva.
V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o všeobecné poradenstvo.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ, Občan

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Oboznámte sa s informáciami všeobecného poradenstva pre MSP zverejnenými na portáli.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie všeobecného poradenstva prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutým všeobecným poradenstvom vyplnením elektronického formulára.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,82 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore