Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Prehľad zverejnených informácií špecializovaného poradenstva pre MSP

Vytvorené dňa: 27.04.2015      Aktualizované dňa: 19.09.2019

SmallBiz.sk 2019

Vytvorené dňa: 18.09.2019     Aktualizované dňa: 18.09.2019SBA na konferencii SmallBiz.sk 2019!

Ako uspieť na trhu s ubytovanim

Vytvorené dňa: 18.09.2019     Aktualizované dňa: 18.09.2019Dá sa na súčasnom preplnenom trhu s ubytovaním ešte presadiť, získať hostí, neprerobiť? Aké kanály využívať, aby sme neplatili vysoké provízie? Čo očakávajú dnešní hostia? Sme konkurencia, alebo si vieme práve spoluprácou v regióne pomôcť?

Viete si ochrániť vaše inovácie

Vytvorené dňa: 14.08.2019     Aktualizované dňa: 14.08.2019Podobne ako pri hmotnom majetku, aj nehmotný majetok – inovácie, značky a pod., je potrebné chrániť, a tak dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní. Ochrana inovácií – duševného vlastníctva – je spojená s určitými finančnými nákladmi, ktorých výška je priamo úmerná teritoriálnemu rozsahu ochrany. Vzhľadom na výšku nákladov spojených so zabezpečením a udržiavaním priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva je potrebné túto ochranu realizovať čo najefektívnejšie. Pomôžeme vám stanoviť optimálnu stratégiu ochrany vašich inovácií.

Príďte zhmotniť svoje sny do dielne FabLabu

Vytvorené dňa: 14.08.2019     Aktualizované dňa: 14.08.2019FabLab je tvorivá dielňa Vedeckého parku UK. Nájdete tu nové technológie výroby a prototypovania ako 3D tlač, CNC, Lasery a iné. Môžete sa zúčastniť workshopu k novým technológiám výroby alebo sa prísť len osobne poradiť so skúsenými pracovníkmi k možnostiam použitia nových technológií výroby.

Projekt CORD organizoval pilotné workshopy zamerané na podnikanie v Maďarsku

Vytvorené dňa: 02.07.2019     Aktualizované dňa: 02.07.2019Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti je oficiálny cieľ slovensko-maďarského projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD) realizovanom v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

80 hodín s odborníkom pre váš biznis

Vytvorené dňa: 04.06.2019     Aktualizované dňa: 04.06.2019Chcete sa vo svojom podnikaní posunúť na vyššiu úroveň? Najlepším krokom je dobrá stratégia pod dohľadom skúseného experta! Individuálne riešenia pre váš biznis získate s nami BEZPLATNE.

Projektové poradenstvo

Vytvorené dňa: 02.05.2019     Aktualizované dňa: 02.05.2019Bezplatné dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ. Ponúkame 80 hodín dlhodobého odborného poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ, a to bezodkladne.

Inkubátor NPC opäť otvára svoje brány

Vytvorené dňa: 27.03.2019     Aktualizované dňa: 27.03.2019Pre prihlásenie sa na fyzické členstvo v Inkubátore NPC a získanie možností služieb s ním súvisiacich je v rámci formulára potrebné odoslať Žiadosť spolu s povinnými prílohami.

Výzva na predloženie žiadosti

Vytvorené dňa: 27.03.2019     Aktualizované dňa: 27.03.2019"Výzva na predloženie žiadosti o účasť na technickej konferencii Collision v Toronte Zastupiteľský úrad SR v Ottawe ponúka slovenským inovatívnym spoločnostiam možnosť zúčastniť sa tech konferencie Collision, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 23. mája 2019 v Toronte."

Výsledky výzvy

Vytvorené dňa: 26.02.2019     Aktualizované dňa: 26.02.2019Výsledky výzvy

Výsledky výzvy

Vytvorené dňa: 26.02.2019     Aktualizované dňa: 26.02.2019Výsledky výzvy

E-learning – biznis informácie na jeden klik. VÝZVA je otvorená!E-learning – biznis informácie na jeden klik. VÝZVA je otvorená!

Vytvorené dňa: 16.01.2019     Aktualizované dňa: 16.01.2019Získajte informácie, posuňte svoj biznis vpred tou najmodernejšou formou. Zúčastnite sa nášho e-learningu, ktorý vám poskytne dôležité informácie tou najmodernejšou formou. Ak chcete vedieť viac, kliknite na výzvu hneď a prihláste sa.

Hľadanie synergií medzi vzdelávacími programami pre sociálnych podnikateľov na Slovensku

Vytvorené dňa: 16.01.2019     Aktualizované dňa: 16.01.2019Sociálne podniky (SE) sú dôležitou hnacou silou pre inkluzívny rast a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení súčasných hospodárskych, environmentálnych a spoločenských výziev. Životaschopnosť obchodných modelov existujúcich sociálnych podnikov v spoločnosti je však nízka. Z tohto dôvodu potrebujú špecifický prístup v oblasti finančnej podpory ako aj podpory pri vstupe na trh a rozširovaní obchodných príležitostí. Nevyhnutnosťou ich budúceho úspechu je rozvoj podnikateľských zručností.

Erasmus pre mladých podnikateľov

Vytvorené dňa: 12.06.2018     Aktualizované dňa: 12.06.2018Ste začínajúci podnikateľ, zbierate nové skúsenosti a radi by ste sa učili od iných skúsenejších podnikateľov ako založiť a úspešne prevádzkovať malý podnik v Európe? Alebo ste už skúsený podnikateľ, ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti, hľadáte nové inšpirácie z iných krajín a plánujete rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia? Ak ste si odpovedali áno, potom by program Erasmus pre mladých podnikateľov mohol byť pre vás tou správnou voľbou.

Výzvy na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch

Vytvorené dňa: 12.06.2018     Aktualizované dňa: 12.06.2018Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšie výzvy na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch: Výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných voucherov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2018.

Dovoz doplnkov výživy zo zahraničia

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Ako je to s dovozom športovej výživy od zahraničného distribútora?

E-shop a zákon o ochrane osobných údajov

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Je prevádzkovateľ e-shopu zodpovednou a oprávnenou osobou podľa zákona o ochrane osobných údajov?

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Máte dobrý podnikateľský plán pre váš startup, ale nemáte preň dostatok začiatočného kapitálu? Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodnej spoločnosti vám bude vedieť uľahčiť váš začiatok a vyriešiť tento problém.

Obchodný partner je platcom DPH v zahraničí

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Ako postupovať v prípade, že podnikáte a obchodujete so zahraničnou spoločnosťou, Váš obchodný partner je platcom DPH a vy nie ste platcom DPH?

Podnikanie samostatne hospodáriaceho roľníka

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Pracujete ako zamestnanec i ako samostatne hospodáriaci roľník. Chcete zamestnať príbuzného. Aké povinnosti vyplývajú z takejto dohody?

Prevádzkovanie e-shopu na základe živnosti alebo s.r.o.

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Zvažujete prevádzkovať e-shop a neviete, či máte zvoliť formu podnikanie prostredníctvom živnosti alebo s.r.o.? Poradíme vám!

Priemyselné vlastníctvo a práva

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Priemyselné právo je právom na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napr. vynálezy, technické riešenia alebo vonkajšie úpravy výrobkov - dizajny.

Priemyselnoprávna ochrana a začiatky podnikania

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018S podnikaním sa spája aj priemyselné vlastníctvo (PV). Veď všetko, čo sa dnes obchodne ponúka (služby) a predáva (tovary) má svoje meno, značku, dizajn a iné atribúty, ktoré niekto vlastní. A práve na základe rozpoznania niektorých druhov PV, najmä však značky alebo dizajnu si automaticky spájame aj kvalitu.

Samostatne hospodáriaci roľník a jeho povinnosti zamestnávateľa

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Pracujete ako zamestnanec i ako samostatne hospodáriaci roľník. Chcete zamestnať príbuzného. Aké povinnosti vyplývajú z takejto dohody?

Tipy na nastavenie právnych vzťahov s investorom

Vytvorené dňa: 27.02.2018     Aktualizované dňa: 27.02.2018Aj keď sa vám môže zdať, že potom, čo nájdete zanieteného investora, ste už „vyhrali“, nie je to nutne tak. Stále vás čaká viacero nástrah, ktorých nezvládnutie môže spôsobiť, že startup nenaplní svoj potenciál na ekonomický rast v plnej miere, v najhoršom prípade stroskotá.


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore