Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES07 Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Mon Mar 06 10:32:53 CET 2017

Pomoc je zameraná na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov (MSP) a na napomáhanie začínajúcim a existujúcim MSP prekonať problémy spojené s podnikateľskou činnosťou.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Oboznámte sa s informáciami špecializovaného poradenstva pre MSP zverejnenými na portáli.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie špecializovaného poradenstva prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutým špecializovaným poradenstvom vyplnením elektronického formulára.

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,83 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore