Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES07 Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) umožňuje malým a stredným podnikateľom podať žiadosť o špecializované poradenstvo. Predmetom špecializovaného poradenstva je napr. riadenie vzťahov so zákazníkom, plánovanie projektov a kapacít, objednávanie tovarov a služieb, daňové a legislatívne otázky. V rámci služby SBA zverejňuje aj základné informácie týkajúce sa najfrekventovanejších tém špecializovaného poradenstva.
V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky požiadať o špecializované poradenstvo.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Oboznámte sa s informáciami špecializovaného poradenstva pre MSP zverejnenými na portáli.
  • Podajte žiadosť o poskytnutie špecializovaného poradenstva prostredníctvom elektronického formulára.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).
  • Vyjadrite mieru spokojnosti s poskytnutým špecializovaným poradenstvom vyplnením elektronického formulára.

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,83 MB]


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore