Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES05 Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: 21.08.2020

Slovak Business Agency (SBA) poskytuje poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikateľov prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. Získané informácie je možné využiť na rozšírenie podnikateľských aktivít, prípadne na získanie know-how a skúseností. Služba poskytuje možnosť aj vyhľadať obchodného alebo technologického partnera.
V rámci služby majú malí a strední podnikatelia možnosť elektronicky kontaktovať SBA za účelom poskytnutia poradenstva.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte prostredníctvom kontaktného formulára žiadosť o poradenstvo pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikateľov.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

 

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,66 MB]

 


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore