Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
ES05 Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi

Vytvorené dňa: 28.11.2014     Aktualizované dňa: Tue Mar 07 15:00:11 CET 2017

SBA poskytuje poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce MSP v rámci siete Enterprise Europe Network (EEN). Pojem medzinárodná spolupráca v sebe obsahuje širšie portfólio špecifických služieb - pomoc pri hľadaní obchodného, či technologického partnera – prostredníctvom POD (Partnership Opportunity Database), ale aj prostredníctvom účasti na veľtrhoch/ výstavách, aktívnou účasťou na kooperačnom podujatí, či podnikateľskej misii; medzinárodná spolupráca môže byť výsledkom vyžiadania si konkrétneho profilu firmy, pokračujúc negociačnými rozhovormi za asistencie SBA a končiac uzavretím obchodnej zmluvy. Ďalším typom môže byť konkrétne poradenstvo/ konzultácie v oblasti vysielania zamestnancov, poskytovania služieb v zahraničí, penetrácie na zahraničné trhy atď.

Správne poplatky
Služba nie je spoplatnená.

Prílohy
Žiadosť nevyžaduje prílohy.

Používatelia

Podnikateľ

Návod

Pri využívaní služby postupujte nasledovne:

  • Podajte prostredníctvom kontaktného formulára žiadosť o poradenstvo pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikateľov.
  • Požadované informácie získate vo Vašej elektronickej schránke (www.slovensko.sk).

Súvisiace služby

Príručka k el. službe
Elektronická príručka [.pdf, 1,66 MB]

 


Možnosti služby


Podania

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.7

Hore