Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Podpora podnikateľov

Vytvorené dňa: 28.11.2014      Aktualizované dňa: 04.06.2023

ES05 Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi

SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.

ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.

ES07 Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP

SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom špecializované poradenstvo interaktívnou formou.

ES08 Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP

SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom všeobecné poradenstvo interaktívnou formou.

ES09 Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA

SBA organizuje podujatia z oblasti malého a stredného podnikania s možnosťou prihlásiť sa na ne.


 

Súvisiace portály

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore