Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 28.04.2022      Aktualizované dňa: 28.04.2022

Názov podujatia

Podnikateľská misia na SMART TECH KOREA 2022

Termín konania 05.06.2022 - 11.06.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie IT
Popis / cieľ Sektorové zameranie podnikateľskej misie Automatizácia, inteligentné technológie a priemysel 4.0 Cieľová skupina Slovenské malé a stredné podniky mimo Bratislavského kraja z uvedených sektorov Hlavným cieľom podnikateľskej misie je účasť na veľtrhu Smart Tech Korea, ktorý ponúka okrem možnosti stretnúť relevantných nákupcov aj zaujímavý sprievodný program formou konferencií a menších networkingových podujatí. Webová stránka podujatia V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené vstupenky na podujatie ubytovanie v teritóriu pre 1 zástupcu MSP transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov propagačné materiály asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie Podpora nezahŕňa letenky iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
Miesto konania Kórejská republika, Soul (Soul, Južná Kórea)
Termín registrácie 05.05.2022
Organizátor misie Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Michaela Slimáková; E-mail: michaela.slimakova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore