Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://portal.mhsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky.
Detailné informácie o podujatí

Vytvorené dňa: 19.04.2022      Aktualizované dňa: 19.04.2022

Názov podujatia

Veľtrh International Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2022

Termín konania 11.06.2022 - 15.06.2022
Organizácia SARIO

 

Odvetvie (Bez zamerania)
Popis / cieľ Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. EVS je tradičné svetové sympózium/fórum/veľtrh elektrických vozidiel a popredné medzinárodné podujatie, ktoré sa zaoberá všetkými otázkami elektromobility. Za 50 rokov sa EVS rozrástlo a vyvinulo na podujatie, ktoré je z jednej strany akademické, s viac ako 500 dokumentmi, ktoré budú otázkou diskusie, a z druhej strany obchodne orientované s niekoľkými tisíckami štvorcových metrov výstavného priestoru. Sektory výstavy: Obnoviteľná energia a inteligentné nabíjanie Rýchlostné nabíjanie Elektrifikácia ťažkej dopravy Ľahké elektronické vozidlá a zelené mestá Revolúcia vo vývoji batérií Nulové emisie Námorná a letecká doprava Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia https://evs35oslo.org/ Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EVS 2022 uhradí: náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), prepravu exponátov a propagačných materiálov, drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Miesto konania Nórske kráľovstvo, Oslo (Norway Convention Center, Oslo, Nórsko)
Termín registrácie 14.04.2022
Organizátor výstavy Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
Kontaktná osoba
  • Miroslava Kudelásová; E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk
Kontaktná osoba partnera
Kapacita účastníkov 0
Link na prihlásenie sa
Oficiálny program
Oficiálna web stránka
Oficiálna web stránka organizátora

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Vyhľadávanie alebo Pätičku stránky. verzia 2.0.9

Hore